Κεραμοσκεπές

Οι κεραμοσκεπές μας προσαρμόζονται ανάλογα με τις τις ανάγκες των κατασκευών σας.
Το συνεργείο μας αναλαμβάνει να κατασκευάσει για εσάς σκεπές κάθε τύπου.
Κατασκευάζουμε στέγες μονόριχτες, δίριχτες, τετράριχτες, πολύριχτες, με εσοχές καθώς και προεκτάσεις σκεπών.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε κεραμίδια της επιλογής σας και σε επικλινές μπετόν.
Χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά κεραμίδια ανάλογα την κατασκευή και τις απαιτήσεις σας όπως: ρωμαϊκά, γαλλικά, τσιμεντένια και ασφαλτικά κεραμίδια.

Εκτός από την κατασκευή κεραμοσκεπών, αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή ξύλινων παραδοσιακών σκεπών.

Στην ενότητα με τα δείγματα δουλειάς, θα βρείτε φωτογραφίες από ξύλινες σκεπές και κεραμοσκεπές που έχουμε κατασκευάσει.